EVS-gedragscodes


Judoclub Brugge draagt 'Ethisch Verantwoord Sporten' hoog in het vaandel. Wij streven er dan ook naar een aantal gedragsregels na te leven en die gedragsregels zo goed mogelijk over te brengen naar onze judoka's. Judo is immers niet enkel een sport, maar ook een levenswijze, waarin attitude heel belangrijk is.

De Vlaamse Judofederatie stelde een aantal gedragscodes op voor 3 verschillende types van sportbelevers die in de judosport voorkomen: judoka's, trainers/coaches en ouders/toeschouwers.

Ook wij, als aangesloten judoclub, streven deze normen en waarden na en hopen dat al onze leden steeds met een gepaste houding in het leven staan, ook buiten de judolessen om. Meer informatie over het project 'EVS' van de Vlaamse Judofederatie kan je hier vinden.

Wij geven hieronder alvast graag even de gedragscodes mee.