Bestuur/Trainers

Onze huidige structuur wordt hieronder weergegeven.


profile

Joachim Baten

Voorzitter

profile

Veerle De Winter

Penningmeester

profile

Thomas Vanderbeeck

Secretaris - Wedstrijden

profile

Anthony Tetaert

Hoofdtrainer - Jeugdsportverantwoordelijke

profile

Emiel Baten

Bestuurslid

profile

Hans Van Maele

Bestuurslid

profile

Anthony Tetaert

Hoofdtrainer - Jeugdsportverantwoordelijke

profile

Johan Baert

Trainer A

profile

Emiel Baten

Initiator

profile

Joachim Baten

Initiator

profile

Thomas Vanderbeeck

Initiator

profile

Wolf Naiaert

Aspirant Initiator

profile

Pim Vancraeynest

Aspirant Initiator

profile

Sharon Verschuere

Aspirant Initiator