Bestuur/Trainers

Onze huidige structuur wordt hieronder weergegeven.


profile

Joachim Baten

Voorzitter

profile

Veerle De Winter

Penningmeester

profile

Thomas Vanderbeeck

Secretaris - Wedstrijden

profile

Anthony Tetaert

Hoofdtrainer - Jeugdsportverantwoordelijke

profile

Emiel Baten

Bestuurslid

profile

Hans Van Maele

Bestuurslid

profile

Anthony Tetaert

Hoofdtrainer - Jeugdsportverantwoordelijke

profile

Johan Baert

Trainer A

profile

Emiel Baten

Initiator

profile

Joachim Baten

Initiator

profile

Thomas Vanderbeeck

Initiator

profile

Pim Vancraeynest

Aspirant Initiator

profile

Sharon Verschuere

Aspirant Initiator

profile

Nick Pintelon

Hulptrainer

profile

Hans Van Maele

Hulptrainer

Organisatie › API

profile

Sandy Deschacht

Contact